Uzaktan Yönetim Becerileri

 

Uzaktan Yönetim Becerileri Eğitimi’nin amacı, kurumsal organizasyonların yöneticilerine ve liderlerine, fiziksel olarak aynı konumda olmayan ekipleri veya çalışanları etkin bir şekilde yönetme becerileri kazandırmaktır. Bu eğitim, katılımcılara uzaktan çalışma ortamlarının özelliklerini anlama, bu ortamlarda iletişim ve iş birliği sağlama, uzaktan performans yönetimi ve takım motivasyonunu sürdürme konularında bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefler.

Katılımcılar, dijital iletişim araçlarını etkin kullanma, uzaktan çalışanların ihtiyaçlarını anlama ve onları destekleme, çevrimiçi toplantıları yönetme ve uzaktan çalışan ekiplerin verimliliğini artırma konularında bilgi sahibi olacaklardır. Ayrıca, bu eğitimde uzaktan çalışma ortamında karşılaşılabilecek zorlukların üstesinden gelmek için stratejiler ve çözümler sunulacaktır.

Bu eğitim, dijitalleşen iş dünyasında, yöneticilerin ve liderlerin uzaktan çalışma ortamlarında etkin ve verimli bir şekilde liderlik yapabilmelerini sağlamayı amaçlar.

 

Yönetsel Davranış

 

Eğitim, halen alt kademe yönetici olarak çalışan personelin yönetsel davranış becerilerinin geliştirilmesini ve yönetici adaylarının yönetici bakış açısıyla yetiştirilmesini amaçlar. Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Yöneticilik kavramları ve pratik uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Yönetsel tavır bileşenlerini ve tekniklerini dikkate alarak ekiplerini yönetmeye başlayabilecek,

İş yönetimi ve insan yönetimi arasında incelikli farkları dikkate alarak iş sonuçlarına odaklanabilecekler,

Takımlarının iş performanslarına daha objektif bir bakışla odaklanmaya başlayabileceklerdir.

 

 

 

Verimliliğin Anahtarı Psikolojik Güvenlik

 

Bu kavramı özetle sessizlik kültürünün tam tersi olarak özetleyebiliriz. Ortamda psikolojik güvenlik varsa insanlar -mış gibi yapma gereği duymadan diledikleri gibi soru sorabiliyor, fikrini, kaygılarını, itirazlarını söyleyebiliyor, çekinmeden, seviye farkı göz etmeden olumsuz geri bildirim alabiliyor- verebiliyor. Bu ortam hatalardan ders alabilmeyi, yenilikleri hayata geçirebilmeyi, kendin gibi davranarak mutlu -> motive -> verimli olabilmeyi mümkün kılıyor. Çalışanları kendileri gibi davranarak “dahil” ve “değerli” hissettirebilirsek, çalışan hayalindeki işte çalışmasa dahi kendini faydalı hissediyor. Sadece bir takıma değil amaca da dahil oluyor. Çalışan faydalı hissederse mutlu olabilir, mutlu olursa motive olabilir, motive olursa da verimli olabilir…Bu eğitime katılanlar hem kendileri hem de etki alanlarındaki insanlar için psikolojik güvenlik ortamı oluşturmanın gerek şartlarını uygulamalı olarak öğrenecekler.

Değişimi Yönetmek

 

Bu eğitimin amacı insan yöneten tüm çalışanların olası değişim yaratan dinamiklerde ekiplerinde oluşacak olan dirençleri yok etmelerini ve onları bağlı, motive ve yüksek performanslı ekip arkadaşları haline getirmelerini sağlamaktır.

Katılımcılar bu eğitimin sonunda;

R.Maurer’in Direnç Seviyelerine hakim olur ve ekip arkadaşlarında bu direnç seviyelerini yakalar,

Goleman’ın 6 liderlik stilini öğrenir ve ekiplerde oluşmuş dirençleri bu liderlik stillerini durumsal olarak kullanarak giderme becerisini edinmiş olurlar,

Kotter’in 8 değişim adımını öğrenirler ve değişim süreçlerine bu gözle bakma becerisini kazanırlar.

Dört temel insan davranışı ile ilgili temel bilgilere sahip olurlar ve ekiplerini yönetirken ekiplerin farklı temel ihtiyaçlarını kavrayıp hızlı bir şekilde cevap verebilme becerisini edinirler.

 

Etkili Geri Bildirim

 

Direkt iletişimin pek kabul görmediği, yüzleşmenin pek sevilmediği, geri bildirimin eleştiri olarak algılandığı ve “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” anlayışının hâkim olduğu bu coğrafya da geri bildirim vermek (ve almak) şüphesiz ki kolay değil.

Oysa hedefi ekibini geliştirmek ve ekip üyelerine ilham vermek olan her liderin de bir o kadar olmazsa olmaz araçlarından biri geri bildirim. İşimiz kolay değil yani!

Bu eğitimin amacı katılımcıların

Geri bildirim almak ve vermenin liderlik duruşunun ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki inancını pekiştirmek,

İlişki içinde bulundukları kişilerle daha açık, şeffaf ve güvene dayalı iletişim kurmalarını sağlamak,

Birlikte çalıştıkları ekip üyelerine olumsuz durumlarda somut, net anlaşılır aynı zamanda da duyarlılık içerecek şekilde geri bildirim vermelerini sağlamak,

Olumlu geri bildirim konusunda da cimrilik göstermemelerini sağlamak,

Birlikte çalıştıkları kişileri de kendileriyle ilgili geri bildirim vermeye cesaretlendirmelerini sağlamaktır.

Müzakere Becerileri

 

14.  yüzyılda yaşayan Moğol Hanı Timur bile “Devlet işlerinin 9 tanesi toplantı, tedbir, danışma, 1 tanesi kılıçla yapılır.” derken müzakere sürecinin ve bu süreçte doğru davranmanın, “çatışmayı son hadde” getirmeden yönetebilmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor.

Oysaki müzakere demek, öncelikle ilişki sistemini çok iyi analiz edebilmek demek, uzun vadeli ilişkiler yaratabilmek demek, üzerinde anlaşmaya varılması amaçlanan konunun büyük çerçeve içerisinde değerlendirebilmek demek, bir satranç üstadı gibi stratejik düşünebilmeyi, karşı tarafın yapabileceği hamleleri öngörebilmeyi, farklı senaryolar yaratarak karşılık verebilmeyi ve tüm bunları yaparken duygu ve benlik çatışmalarının esiri olmadan, akil karar verebilmek demek.

Bu eğitimin amacı,

Müzakere sürecinin kaderini belirleyen faktörleri anlamak,

Denenmiş müzakere teknikleri ve uygulanabildikleri farklı koşullar ile ilgili detaylı bilgi edinmek,

Müzakere hazırlığı için sistematik bir yaklaşım anlayışı ve işe yarayan müzakere stratejileri geliştirmek,

Eğitimin uygulama yönü sayesinde öğrenilen becerilerin pratiğe geçirilmesini sağlamaktır.

Çatışma Yönetimi

 

Çatışmalar hayatın normal bir parçasıdır; fark yaratan onlarla nasıl başa çıktığımızdır. Çatışmaların sonucunda çoğunlukla bir kazanan bir de kaybeden taraf ortaya çıkar. Çatışma an itibariyle çözülmüştür belki ancak daha sonra kırgınlık ve buna benzer olumsuz duygular şeklinde kendilerini gösterebilir ve daha büyük sorunlar doğurabilirler.

Oysaki bir başka bakış da iki tarafın da tatmin sağlayacağı kazan-kazan çözümü olabilir. Bu şekilde çatışmalar büyümek ve gelişmek gibi fırsatlara dönüşebilir. Bu yaklaşım, kişisel hayatlarımıza, toplumumuza ve dünyamıza huzur getirebilecek en önemli etken olan çatışmanın çözülmesi için esastır.

Bu eğitimin amacı katılımcıların,

Kişilerarası farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını ve bu farklılıkları yönetmeyi öğrenmelerini,

Yaşadıkları çatışmaların kaynağını anlamayı ve çözümün ancak bu kaynağa odaklanarak oluşabileceğini görmelerini,

Anlaşmazlıkları çözerken tarafsız kalabilmeyi,

Çatışma karşısında ortaya çıkan duygu/tepkileri kontrol altına alarak soğukkanlı kalabilmelerini,

Çatışmalarda duruş ve ihtiyaç arasındaki farkı ayırt edebilip çatışmanın altında yatan nedenlerin çözümü için alternatifler geliştirebilmelerini

İlişkide uyum sağlayabilmek için davranışlarını seçebilmelerini sağlamaktır.

Etkileme ve İkna Becerileri

 

Samimiyetten ödün vermeden, “nabza göre şerbet vermek “zorunda kalmadan çevremizi etkileme ve ikna etme yeteneğini kazanmayı hedeflediğimiz bu eğitimin temelinde bütünsel bir yaklaşım var; ikna sürecinin farkına varmak, ikna olmaya hazır olmak (!), güç mekanizmasını ayıklamak, farklı yaklaşım ve bakış açıları sunarak karşı tarafın fikirleri üzerinde etki yaratabilmek ve ikna stresiyle baş etmenin yollarını öğrenmek.

Bu Eğitimin amacı katılımcıların,

Hiyerarşik güç kullanmadan başkalarını etkileme ve harekete geçirme becerilerine güçlendirmelerini,

İknanın temel süreçlerini öğrenmelerini ve ikna stresiyle baş etme yollarını keşfetmelerini,

Ve ikna edebilmenin aslında adım adım ve üst üste inşa edilebilecek bir yol olduğunu görmelerini ve buna hazırlıklı olmanın önemini kavramalarını sağlamaktır.

Güvenli ve Olumlu İlişkiler

 

Eğitim, her seviyeden çalışanlara güvenli iletişimde anahtar rolü olan temel becerilere ilişkin farkındalık ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Kendisinin ve diğerlerinin duygusal yapısını etkileyen faktörleri anlayabilecek,

İletişim tarzını iletişim kurduğu kişinin tarzına ve duruma göre ayarlayabilecek,

Profesyonel ve girişken duruş algısını yaratan bileşenleri öğrenebilecek,

Güvenli iletişim davranış kalıbı ile iş ortamında saygı ve güven oluşturabilecek ipuçlarını tanımlayabilecek,

İhtilaflı durumları duygusal risklerin bilincinde objektif ve profesyonel tutum ile yönetmeye başlayabileceklerdir.

Belirsizlik ile Baş Edebilmek

Bu eğitimin amacı orta kademe ve üstü yöneticilerin, kişisel olarak öğrendiklerine dayalı kararlar vermek yerine, başkaları tarafından verilen bilgilere, kısmen ya da eksik olmasına bağlı olarak belirsizliği yönetme kabiliyeti kazanmasını sağlamaktır.

Bu eğitimle katılımcılar değişiklikle etkili bir şekilde başa çıkabilir; büyük resim olmadan karar verebilir ve davranabilir; risk ve belirsizliği rahatça halledebilir.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Değişimi benimser; Değişikliği öngörür ve hazırlar

Değişime tepki olarak yeni prosedürler geliştirir

Yeni fırsatlara veya risklere proaktif bir şekilde uyum sağlar.

Sunum Becerileri

 

Bazen bir bütçe onayı, bazen saha ekiplerinin motivasyonu, bazen de sadece bir konuda çalışma arkadaşlarını bilgilendirmek için kullanılan bir araç olmakla beraber, sunum yapmanın sadece bir sunum yapmaktan ibaret olmadığını biliyoruz sanırım. Fazla ayrıntıya boğulmadan ama eksiksiz, fazla sıkıcı olmadan ama ciddi, ciddiyeti kaybetmeden ama eğlenceli olması bekleniyor sunumların. Kolay mı?

Bu eğitimin amacı katılımcıların,

Dinleyenlerin kolaylıkla takip edebilecekleri ve etkilenecekleri bir sunum omurgası yaratmalarını,

Sunumun ana mesajı pekiştiren bir içeriğe sahip olması için gerekli faktörlerin anlaşılmasını,

Sunum konusunun ayrıntılı analizi ardından rahat anlaşılır hale getirilmesini,

Kullanılan slaytların sade ve net tasarlanmasını,

Sunumu dinleyicileri etkileyecek şekilde ve kendi tarzından ödün vermeden yapmanın yollarını keşfetmelerini sağlamaktır.

Zaman Yönetimi

İnsanoğlunun çağlar boyunca kıtlığından en çok yakındığı kaynaklardan biri zamandır. Zaman, asla ikame edilemeyen, akışı yavaşlatılamayan, baştan başlatılamayan ve herkes için eşit olan tek kaynaktır. Zamanın ölçülebilir niteliği, doğrusal olması ve öngörülebilir olması gibi özellikler, insanların bu kaynağı planlamasını kolaylaştıran unsurlardır. Ancak ne var ki, yine de yanlış kullanıldığı durumlarda insanlara çok ağır bedeller ödeme sorumluluğunu yükleyebilmektedir.

Bu eğitimin amacı katılımcıların,

Zamanı yönetme konusunda geçmişten getirdiği sürücülerini fark etmelerini ve bu sürücüler ile baş etmeyi öğrenmelerini,

İş analizlerini daha parametrik ve sağlıklı yapmalarını,

Zaman ve iş planlamalarını daha etkin yapmalarını sağlamaktır.

İş Zekası ve Zaman

 

Eğitim, yoğun iş yükü ile çalışan uzman/uzman yardımcısı kademesindeki tüm çalışanlara uzun vadeli bir bakışla daha verimli çalışmaya yönelik beceri ve tekniklerin kazandırılmasını amaçlar.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

İş zekâsı ve sonuç odaklı bakış açısı için gerekli temel kavramlarla ilgili bilgi sahibi olabilecek,

İşlerin, görevlerin ve faaliyetlerin arasında önceliklendirmeyi yapmaya başlayabilecek,

Hedefli çalışmaya ve plan yapmaya yönelik araçları gündelik işlerinde daha etkin uygulamaya alabilecek,

Eğitimli çalışma yaklaşımında takım arkadaşları ve paydaşlarla ilişkilerin önemini kavrayabileceklerdir.

İletişim Tarzları ve Uyumlanma

 

İnsanların en rahatlık ve kolaylıkla kendileri gibi düşünen, kendileri gibi davranan, kendi alışkanlıklarına yakın alışkanlıklara sahip insanlarla daha rahat iletişim kurdukları, daha kolay geçindikleri aşikâr. Peki ya kendimize benzemeyen “diğerleriyle olan ilişkilerimizi nasıl yöneteceğiz? Üstüne üstlük bu “diğerleri” istatistiksel olarak da çoğunluktalarsa!

Bu eğitimin amacı katılımcıların,

Kendi iletişim tarzlarının farkına vararak güçlü ve gelişim alanlarını fark etmelerini,

Etraflarındaki bireylerin davranışlarını gözlemleyerek onların davranış tarzlarını analiz edebilmelerini,

Herhangi bir tarzın daha iyi veya kötü olmadığının – hatta kendi en güçlü taraflarının aynı zamanda en kırılgan alanları olduğunun- farkına varmalarını,

Kendilerinden farklı tarzda iletişim kuran insanlarla çatışmanın çok muhtemel olduğunu anlamalarını,

Ve iyi bir iletişim için ortama veya karşılarındaki insana göre hangi davranışı seçmeleri gerektiğini ve nasıl uyumlandıracaklarını deneyimlemelerini sağlamaktır.

Yöneticilerle İlişkileri Geliştirmek

 

Eğitim, ilk kademe yöneticiler ve yönetici adaylarına kendi yöneticileriyle üretken ilişkiler kurabilmeleri için temel becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Yönetmek kavramını bir bütün resim içerisinde kendi yöneticilerinin etki alanlarını da dikkate alarak görmeye başlayabilecek,

Yöneticilerinin davranış tarzlarını dikkate alarak işlerini ve ekiplerini yönetmenin katkıları öngörebilecek,

Yöneticileriyle sağlıklı ve üretken ilişkileri kurabilmek için dikkate almaları gereken temel faktörleri keşfedebilecek,

Şirket içindeki yöneticilerle ilişkileri daha profesyonel, objektif ve paydaş bakışıyla yürütebileceklerdir.

Profesyonel ve Kişisel Kalite

 

Eğitim, tüm çalışanlara yönelik olarak, kişisel hizmet kalitesi bilincinin hem katılımcının kariyerine hem de çalıştığı kuruma katkısındaki öneminin benimsenmesini sağlamayı amaçlar.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Kalite kavramının gündelik hayatta farklı kullanımlarını kişisel değerleri ve hayata bakışları ile sorgulayabilecek,  

Kişisel hizmet kalitesi bakış açısının kurumlarına ve kendilerine faydalarını öngörebilmeye başlayabilecek,

Kaliteyi pratik uygulamada bileşenlerine ayırt etmeye ve kişisel gelişimlerine uyarlamaya başlayabilecek,

Birebir güvenli, tercihli ve olumlu iletişimin kalite algısına etkilerini öngörmeye başlayabilecek,

Kişisel kalite bakış açılarını işlerine ve kariyer konumlamalarına yansıtmaya başlayabileceklerdir.

Etkili Karar Verme ve Problem Çözme

 

“Hiçbir şey karar verebilmekten daha zor ve dolayısıyla daha değerli değildir.” 

                                                                               Napoleon Bonaparte

Eğitimin amacı, kurumsal şirketlerin yöneticileri ve çalışanlarına, çeşitli iş sorunlarını çözmede ve stratejik kararlar alırken kullanılabilecek etkili ve verimli yöntemler sunmaktır. Bu eğitim, katılımcılara karmaşık iş durumlarını analiz etme, belirsizlik altında karar verme, çeşitli seçenekleri değerlendirme ve en uygun çözüm yolunu seçme becerilerini kazandırmayı hedefler. Ayrıca, eğitim sürecinde, katılımcılar farklı problem çözme teknikleri ve karar verme modelleri hakkında bilgi sahibi olacaklar ve bu yöntemleri gerçek iş senaryolarına nasıl uygulayacaklarını öğreneceklerdir. Bu eğitim, şirketin genel performansını ve verimliliğini artırmak için kritik düşünme ve analitik yetenekleri geliştirmeyi amaçlar.

Toplantı Yönetimi

 

Eğitimin amacı, kurumsal şirketlerin yöneticilerine ve çalışanlarına toplantıları daha etkili ve verimli bir şekilde yönetme becerileri kazandırmaktır. Bu eğitim, katılımcılara toplantıların planlanması, organize edilmesi, yönetilmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde kullanılabilecek stratejiler ve teknikler sunmayı hedefler.

Katılımcılar, toplantı gündemini belirleme, katılımcıları yönetme, toplantı süresini kontrol altında tutma, etkili iletişim becerileri ve toplantı sonrası aksiyon planlarını oluşturma konularında bilgi ve deneyim kazanacaklardır. Ayrıca, bu eğitim toplantılarda karşılaşılabilecek zorlukları ve çatışmaları yönetme ve çözme konusunda da rehberlik eder.

Bu yoğunlaştırılmış eğitim, toplantıların şirket içindeki verimliliği ve etkinliği artırmak, böylece genel iş performansını iyileştirmek için gereken yetenekleri geliştirmeyi amaçlar.

Kendi Markanızla Tanışın

 

Eğitim, her seviyeden ve birimden çalışanlara kişisel marka farkındalığı aşılamayı ve kendi pazarlama müdürü olarak markalaşma hazırlık çerçevesini öğretmeyi amaçlar.

Bu eğitim sonunda katılımcılar;

Temel marka kavramlarını, pazarlama bileşenlerini ve kitlesel tüketim dinamiklerini ilişkilendirebilecek,

Profesyonel ve kişisel hedeflerine ulaşmada potansiyel ve kaynakları etkili kullanmanın önemini anlayabilecek,

Pazarlama ve marka faktörlerini kişisel markaları için nasıl kullanabileceklerini değerlendirebilecek,

Başarıya ulaşmada proaktif davranmanın etkilerini öngörmeye başlayabilecek,

Profesyonel zihniyetle sonuca ulaşma ve kişisel marka kullanımı alışkanlığını geliştirmeye başlayabileceklerdir.

Temel Satış Becerileri

 

Bu eğitimle amaçlanan faydalar:

Satışları Artırma: Eğitim, satış ekibinin satışları artırmasına yardımcı olabilir.

Müşteri Memnuniyetini Artırma: Eğitim, satış ekibinin müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olabilir.

Kişisel Gelişim: Eğitim, satış ekibinin kişisel liderlik ve bütünlük gibi alanlarda gelişmesine yardımcı olabilir.

İletişim Becerilerini Geliştirme: Eğitim, satış ekibinin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir.

Müşteri Anlayışını Derinleştirme: Eğitim, satış ekibinin farklı müşteri tiplerini anlamasına ve onlara daha etkili bir şekilde hizmet vermesine yardımcı olabilir.

Gelişmiş Satış Becerileri

 

Bu eğitimden beklenen faydalar:

İletişim Becerilerini Geliştirme: DISC ile İletişim Tarzları bölümü, katılımcılara farklı iletişim tarzlarını anlama ve uygulama becerileri kazandırır. Bu, hem iş içi hem de müşteri iletişimlerini iyileştirebilir.

Müşteri İlişkilerini Güçlendirme: Müşteri İletişim Tarzlarını Anlama ve Müşteri İletişim Tarzlarına Uyum bölümleri, katılımcılara müşterilerin iletişim tarzlarını daha iyi anlama ve onlara daha etkili bir şekilde yanıt verme becerileri kazandırır.

Müzakere Becerilerini Artırma: Katılımcılara etkili müzakere stratejileri ve taktikleri aktarılır. Bu, iş anlaşmalarını daha başarılı bir şekilde sonuçlandırma yeteneğini geliştirebilir.

Duygusal Kontrolü Geliştirme: Katılımcılara duygusal tepkilerini yönetme ve müzakereler sırasında profesyonel kalma teknikleri öğretilir.

Etkili Sunum Becerileri Kazanma: SPIN ile Etkili Sunum bölümü, katılımcılara etkili sunum teknikleri ve stratejileri aktarılır. Bu hem müşterilere hem de iç paydaşlara sunum yapma yeteneğini geliştirebilir.

İkna Yeteneğini Geliştirme: Bu bölümde, katılımcılara etkili ikna teknikleri sunulur. Bu, satışları ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Stratejik Satış Becerileri

 

Bu eğitim, katılımcıların müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını, satış becerilerini geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını, karmaşık satış süreçlerini yönetmelerini ve stratejik planlama yapmalarını sağlar:

Müşteri Anlayışını Derinleştirme: Müşteri Deneyimi Döngüsü, Müşteri Beklentileri Piramidi ve Duygusal ve Rasyonel İhtiyaçlar konusu katılımcıların müşteri ihtiyaçlarını ve beklentilerini daha iyi anlamalarını sağlar.

Satış Becerilerini Geliştirme: Satış Fırsatları Yaratma, Kapsamlı Satış ve Çapraz Satış başlığı katılımcılara yeni satış stratejileri ve teknikleri öğretir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi: Şikâyet Yönetimi ve Zor Müşteriler ile Başa Çıkmak başlığı, katılımcılara müşteri ilişkilerini yönetme ve zor durumları çözme becerileri kazandırır.

Etkili İletişim: Özgüvenli İletişim konusu, katılımcılara güçlü ve etkili iletişim becerileri kazandırır.

Karmaşık Satış Süreçlerini Anlama: Karmaşık Satış Süreci ve Karmaşık Karar Mekanizması konusu, katılımcılara karmaşık satış süreçlerini ve karar verme mekanizmalarını anlama becerisi kazandırır.

Stratejik Planlama: Müşteri SWOT Analizi ve Yıllık Müşteri Aksiyon Planı başlığı, katılımcılara stratejik düşünme ve planlama becerileri kazandırır.

Müşteri Yönetimi

 

Günümüzün müşterilere, iş ortaklarına zengin alternatifler sunan, zorlu rekabet koşullarında sadece marka etkisine, ürünlerinin kalitesine ve dağıtım ağının gücüne  yaslanan iş modellerinin sürdürülebilir başarı getirebileceğine ciddi şüpheyle yaklaşılıyor. Bunların ötesinde değer üretmek zorunluluğu hissediliyor!

Bu nedenle de «Müşteri Yönetimi» her sektörde, her ölçekte şirket için geçerli ve kritik kavramların başında geliyor.

Bu ihtiyaç ışığında şekillenen Müşteri Yönetimi Eğitimiyle, katılımcıların eğitimler esnasında uygulayacağı, eğitimin hemen ertesi günü kullanabileceği modeller ve araçlar çalışılacaktır.

Eğiticinin Eğitimi

 

Eğitim, eğitmenlerin bazı bilgilerini pekiştirip, eğitimde son trendleri anlamalarını sağlamak, ufuklarını açmak, yeni jenerasyonlara eğitim vermede yeni metotları görmelerini amaçlar.

Bu Eğitim sonunda katılımcılar;

Öğrenim ve Gelişim kavramları, Metotları ve Pratik Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak,

Yeni öğrenme trendlerine göre gelişim eğitimleri tasarlayabileceklerdir.

Finansçı Olmayanlar için Finans

 

Katılımcıların organizasyonların yöneticileri olarak bilmeleri gereken finansal kavramlar ile ilgili farkındalıklarını artırmak. Bu kavramlarla olan ilişkilerini sorgulamak ve derinlemesine hayatlarındaki etkilerini fark etmelerini amaçlar.

Bu eğitimi tamamlayan her katılımcı herhangi bir organizasyonun finansal tablolarını inceleyebilir.

Bu tablolar ile ilgili oran analizleri gerçekleştirebilir.

Finansallar üzerinde yorum yapabilir.

Projelerin, şirketlerin ya da girişimlerin yatırım yapılabilir olup olmadıklarına karar verebilir.

Kendi işlerini kaynak, varlık, karlılık, gibi temel açılardan da görebilir.

Yapmakta olduğu işin organizasyon sonucuna olan etkisini canlandırabilir.

Yönetici olarak kararlar alırken kararları birden fazla dinamik için analiz etmek suretiyle alabilir. Finansal dinamiklere daha hâkim ve karar mekanizmalarını daha doğruya yakın bir şekilde hesaba katarak bu kararları alacaklardır.

Dijital Düşünebilmek

Bu eğitimin amacı, orta ve üst kademe yöneticilerin dijital devrimi yapısal olarak analiz edebilmelerini sağlamak, sistematik düşünme becerisini kazandırmak, dijital dönüşüm yolculuğu öncesinde iyi bir strateji tasarlanması için gereken yöntemleri katılımcılara sunmaktır.

Eğitimin en önemli özelliği vaka çalışmalarına ve pek çok sektörde dünyadan en iyi uygulamalara geniş yer ayrılması, katılımcıların vaka analizlerine aktif olarak katılımıdır.

Eğitim sonunda katılımcılar:

Dijital devrimi yapısal olarak inceleme becerisini kazanırlar. Şirket varlıkları ve dijital strateji arasındaki ilişkiyi kurarlar.

Dönüşüm yol haritası için maliyet optimizasyonu, müşteri ilişkileri, ekosistem yönetimi açısından doğru öncelikleri belirlerler.

Şirketlerindeki dönüşüm için ilk makro eğitim taslağını çıkarırlar.

Dönüşümle birlikte gelecek değişimi yönetme becerisini kazanırlar.

Stratejik Düşünme Becerileri

 

Bu eğitimin amacı, uzman ve orta kademe yönetim seviyesindeki çalışanların stratejik düşünme becerilerini iş yaşamı bağlamında güçlendirmek, iş problemlerini çözebilmek için analitik çözüm becerilerini kazandırmaktır. Böylelikle orta kademenin üst yönetimi strateji geliştirme ve uygulama en iyi şekilde desteklemesi de sağlanacaktır.

Eğitimde kısa bir teorik bilgi aktarımından sonra katılımcılar gerçek bir iş vakasını öğrendikleri yöntemlerle çözecek ve bir üst yönetim sunumu hazırlayacaklardır.

Eğitim sonunda katılımcılar:

Dünyanın en önde gelen yönetim danışmanlığı firmalarının kullandığı yöntemlerle iş problemlerini çözmeye başlayacaklar.

Çözümleri üst yönetime en etkili biçimde aktarabilmek için gerekli becerileri kazanacaklar.

Sistemik Düşünme Becerileri

 

Bu eğitimin amacı, şirketin tüm seviyelerindeki çalışanların sistematik düşünme biçimi ile organizasyona bakabilmelerini sağlamak, şirket performansının artmasını engelleyen sorunların neredeyse tümünün kaynağının içeride bulunabileceği konusunda farkındalık yaratmaktır.

Eğitim boyunca pek çok şirketlerin karşılaştığı güçlüklerin %80’ inden fazlasını açıklayan sistem arketipleri vaka örnekleri ile incelenecek, katılımcıların organizasyonel performansı artırabilmesi için gerekli teorik bilgi ve pratik deneyim kazandırılacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar:

Sistemik düşünce biçimini kavrayacaklar.

Vaka çalışmaları ile sistemik düşünceyi uygulamaya geçirme konusunda deneyim kazanmış olacaklar.

Kendi ekiplerinin ve şirketin bütününün organizasyonel performansını artırmak için bir aksiyon planı hazırlayacaklar.

Mindfulness

 

Mindfulness yaşadığın şu anda kendinde ve etrafında gerçekleşenleri olabildiğince oldukları gibi fark etmektir, an be an.  Zihninden geçen düşünceleri görmek, yaşadığın duyguları, vücudundaki hisleri oldukları gibi algılamak ve normalde yaptığın gibi gerçekleşenleri isimlendirmediğin ve yargılamadığın için tepki vermeden onlarla kalabilmektir.

Geçmiş ve geleceğin yüklerinden nasıl kurtuluruz?

Kaybettiğimiz enerji ve zamanı An da kalmayı artırarak hayatı nasıl daha verimli yaşayabiliriz?

Mutsuzluk Tuzağına nasıl düşüyoruz?

Multitasking aldatmacası nedir?

Neden An da kalamıyoruz?

An da kalmak hayatımıza neler sağlar?

Hayatı otomatik pilotta yaşamaktan nasıl kurtuluruz?

Kurumsal Hikâye Nasıl Anlatılır?

 

Hikâye anlatımı, iletişimin yapı taşlarından biridir. Kurumun konumlandırılması açısından bakıldığında hedef kitleler ile duygusal bağ oluşturmak, algıyı yönetebilmek, akılda kalıcılığı sağlamak, verilmek istenen mesajda etkinlik sağlamak gibi nedenlerle kurumlar hikayeleştirme yöntemine başvurmaktadır.

Hikâye anlatımı, yaşadığımız bu dijital dünyada iletişiminde yeni bir boyut katmıştır. Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri için kendi hikâyelerini yaratma ve paylaşma sürecinde gelişimlerine katkı sağlamaları gerekir.

Katılımcılar; iletişim, yaratıcı metin yazımı ve kurumsal hikâye kurmak üzerine metotlar ve oyunlaştırmalarla birlikte bilgi sahibi olmanın yanında farkındalık kazanabilecektir.