Güneş Ufuk

Kurucu Ortak

...

Erhan Feridun

Kurucu Ortak

...

Serdar Salepcioğlu

Kurucu Ortak

...

Özge Altan

Eğitim Yöneticisi

...

Gökçe Ergür

İş Geliştirme Sorumlusu

...

Gönç Selen

Danışman

...

Güray Zünbül

Danışman

...

Neslihan Erdoğan

Danışman

...

Özlem Çamcı

Danışman

...

Tansu Çolakoğlu

Danışman

...

Zeynep Terzi Uzun

Danışman

...