Direkt iletişimin pek kabul görmediği, yüzleşmenin pek sevilmediği, geri bildirimin eleştiri olarak algılandığı ve “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” anlayışının hâkim olduğu bu coğrafya da geri bildirim vermek (ve almak) şüphesiz ki kolay değil.

Oysa hedefi ekibini geliştirmek ve ekip üyelerine ilham vermek olan her liderin de bir o kadar olmazsa olmaz araçlarından biri geri bildirim. İşimiz kolay değil yani!

Bu eğitimin amacı katılımcıların

Geri bildirim almak ve vermenin liderlik duruşunun ayrılmaz bir parçası olduğu konusundaki inancını pekiştirmek,

İlişki içinde bulundukları kişilerle daha açık, şeffaf ve güvene dayalı iletişim kurmalarını sağlamak,

Birlikte çalıştıkları ekip üyelerine olumsuz durumlarda somut, net anlaşılır aynı zamanda da duyarlılık içerecek şekilde geri bildirim vermelerini sağlamak,

Olumlu geri bildirim konusunda da cimrilik göstermemelerini sağlamak,

Birlikte çalıştıkları kişileri de kendileriyle ilgili geri bildirim vermeye cesaretlendirmelerini sağlamaktır.